هشتمین نمايشگاه تخصصي ورزش و تجهیزات ورزشی(تغذیه، سلامت و خدمات وابسته)

هشتمین نمايشگاه تخصصي  ورزش و تجهیزات ورزشی(تغذیه، سلامت و خدمات وابسته)

شروع: 1401/3/9 تا 1401/3/12

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت ورزش پویا آرنا تلفن:03136288845 داخلی 18- خانم غضنفری 09134489465

محل برگزاری : کمربندی شرق اصفهان - روبروی منطقه روشن دشت -نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی