بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتی

بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتی

شروع: 1401/6/1 تا 1401/6/4

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت برساز رویداد پارس تلفن:05131519000 آقای شیبانی09120453018

محل برگزاری : کمربندی شرق اصفهان - روبروی منطقه روشن دشت - محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان.

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی