منوی کاربری menu

بیست و پنجمین نمايشگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف

بیست و پنجمین نمايشگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف

شروع: 1401/11/5 تا 1401/11/10

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

محل برگزاری :

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی