منوی کاربری menu

صنعت نساجی و منسوجات جهان (ایتما)

صنعت نساجی و منسوجات جهان (ایتما)

شروع: 1402/3/18 تا 1402/3/24

نوع : نمایشگاه های پیش رو خارجی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی