ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم و تجهیزات خانه و آَشپزخانه

ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم و تجهیزات خانه و آَشپزخانه

شروع: 1398/5/8 تا 1398/5/12

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان 03132618003 - 09134099985

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahankitchen.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان 03132618003 - 09134099985 
------------------------------
کارشناس ناظر ثبت نام:خانم عباسی
تلفن ثابت :32606602-031
تلفن همراه:09134632311