پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته

شروع: 1398/2/11 تا 1398/2/14

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت رستاک پاد ویژن - آقای بندرچی 02188346455.9 - 09121176930

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanisf.ir

ثبت نام:

توضیحات