هفتمین نمایشگاه بین المللی طراحی، تزئینات و دکوراسیون داخلی عمان

هفتمین نمایشگاه بین المللی طراحی، تزئینات و دکوراسیون داخلی عمان

شروع: 1398/11/22 تا 1398/11/25

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : عمان - مسقط

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات