نمایشگاه سراسری کتاب

نمایشگاه سراسری کتاب

شروع: 1398/8/18 تا 1398/8/23

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: تعاونی ناشرین-03132358764-09139148941-09387675197 خانم نوری

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahanbook.ir/

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
تعاونی ناشرین-03132358764-09139148941-09387675197 خانم نوری
-------------------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
خانم رفسنجانی -09134632313-03132606602