بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

شروع: 1399/8/14 تا 1399/8/17

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان - خانم باباخان 03136637474

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanmodernconst.ir

ثبت نام:

توضیحات